Instagram Pinterest Youtube

Adatkezelési tájékoztató

A RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) működésével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve

RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely

2143 Kistarcsa, Mester utca 1.

Weboldal

www.ravak.hu

Postacím

2143 Kistarcsa, Mester utca 1.

E-mail cím

info@ravak.hu

Adószám

11851202-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09-210889

Telefonszám

+36 1 223 1315


Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt személyes adatok

Időtartam

Elektronikus kereskedelem (webshop)

Az Adatkezelő webshopot, üzemeltet, amelynek használatával az érintettek megrendelést adhatnak le az Adatkezelő kínálatában megtalálható termékekre.

szerződés megkötése és teljesítése, amelyben az érintett szerződő fél

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám

A megrendeléstől számított 6 év

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolásának időtartamát a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igények elévülési idejének figyelembevételével határozta meg.

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402), az adatokat az Európai Unió területén belül kezelő ügyfélkapcsolati rendszert biztosító szolgáltató.

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország)

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.; e-mail:  ugyfelszolgalat@sprinter.hu telefon: +36 (1) 347 3000, +36 (1) 803 6300), fuvarozást végző szolgáltató

Trans-Pack Logisztika Kft. (2351 Alsónémedi, 3306 hrsz; e-mail: info@transpacklog.hu) fuvarozást végző szolgáltató

Magyar Posta Zrt. (2800 Tatabánya, Fő tér 30., e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu , telefon: +36 1 767 8200) fuvarozást végző szolgáltató 

Topinfo s.r.o. (Křenova 438, 162 00 Praha 6, Csehország; e-mail: kontakt@topinfo.cz telefon: +420 233 081 141) honlapot működtető, az adatokat az Európai Unió területén belül kezelő szolgáltató

Hírlevélküldés

Az Adatkezelő direkt marketing tevékenységének folytatása, azaz reklámkiadványaink, hírleveleink, aktuális ajánlataink nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail, sms, mms, stb.) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.

az érintett hozzájárulása

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), tevékenységi terület

opcionálisan megadható: telefonszám

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak. Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte az Adatkezelő részére. A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

https://www.ravak.hu/hu/hirlevel-regisztracio

Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402),

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelő kereskedelmi tevékenysége során kiállított számlákat és

jogi kötelezettség teljesítése

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

8 évig

Az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 168. § (2) bekezdése határozza meg. Az adatkezelés időtartama a megőrzési kötelezettségre tekintettel került megállapításra. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak.

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402),

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Vector Kft. (6000 Kecskemét, Sörház utca 7.; e-mail: adatkezeles@vector.hu telefon: +3676/485-079) 

Élettartam garancia biztosítása

Az „élettartam garancia” ajánlat aktiválása és a garanciális igények kezelése.

szerződés megkötése és teljesítése, amelyben az érintett szerződő fél

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), halál időpontja

opcionálisan megadható: telefonszám

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő az élettartam garancia időtartama alatt, azaz az érintett halálának időpontjáig, illetve az arról való értesülésig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 100 évig kezeli.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolásának időtartamát a vállalt jótállás tartamának figyelembevételével határozta meg.

Az érintettek a személyes adatokat az alábbi linken továbbíthatták az Adatkezelő részére:

https://www.ravak.hu/hu/elettartam-garancia-kadakra

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402),

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Telefonos ügyfélszolgálat

Az Adatkezelőhöz intézett telefonos panaszbejelentések rögzítése és kezelése a fogyasztói panaszok, észrevételek elintézése érdekében.

jogi kötelezettség teljesítése

vezetéknév, keresztnév, cím (irányítószám, település, utca, házszám), az érintett hangfelvétele, vásárlás helye, ideje, termék gyártási száma és megnevezése

5 év

Az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/B. § határozza meg. Az adatkezelés időtartama a megőrzési kötelezettségre tekintettel került megállapításra. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak.

Panaszkezelés a ravak.hu oldalon

Az Adatkezelőhöz intézett telefonos panaszbejelentések rögzítése és kezelése a fogyasztói panaszok, észrevételek elintézése, jótállási és szavatossági igények teljesítése érdekében.

jogi kötelezettség teljesítése

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, telefonszám, vásárlás időpontja, vásárlás helye, ideje, termék gyártási száma és megnevezése

3 év

Az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/A. § határozza meg. Az adatkezelés időtartama a megőrzési kötelezettségre tekintettel került megállapításra. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak.

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402),

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Topinfo s.r.o. (Křenova 438, 162 00 Praha 6, Csehország; e-mail: kontakt@topinfo.cz telefon: +420 233 081 141)

Sütik

Az Adatkezelő a sütik segítségével nyomon követi, hogy az érintett hogyan használja a webhelyét. Ez lehetővé teszi számára, hogy kövesse az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ez segíti az Adatkezelőt a webhely és szolgáltatásai fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján.

A sütik segítik továbbá az Adatkezelőt, hogy olyan információkat jelenítsen meg amelyek az érintettek számára érdekesek lehetnek.

az érintett hozzájárulása

Google Analytics (Google Tag Manager) – Google beállítás

id – identification number - 10 év

sid - session id – böngésző bezárásáig

mobile – mobil nézet - 3 hónap

favorites_product – kedvenc termékek (https://www.ravak.hu/hu/kedvencek) - 3 hónap

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402),

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország)

Topinfo s.r.o. (Křenova 438, 162 00 Praha 6, Csehország; e-mail: kontakt@topinfo.cz telefon: +420 233 081 141)

Tippelj és Sörözz! Labdarugó EB 2021 nyereményjáték

Az adatkezelő nyereményjátékot szervez, amellyel összefüggésben a nyereményjátékban részt vevő személyek azonosítása, valamint a nyertes résztvevők értesítése céljából adatkezelést végez.

az érintett hozzájárulása

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,

munkahely neve, munkahely címe

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték lezárásáig.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak. Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte az Adatkezelő részére.

Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; e-mail: help@minicrm.hu; telefon: +36 (1) 999 - 0402),

RAVAK a.s (Obecnická 285 261 01 Příbram I Cseh Köztársaság; e-mail: info@ravak.cz telefon: +420 318 427 111)

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jogszabályban meghatározott esetben, hatósági megkeresésre továbbítja a hatáskörrel rendelkező szerv részére. Az Adatkezelő ezen túl személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbít.

ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

 1. Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

Az érintettek az Adatkezelő elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

 1. az adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
 4. a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
 5. személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
 6. panasz benyújtásának jogáról,
 7. arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. Válaszát elsősorban olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az érintett előterjeszti.

Az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért az Adatkezelő ügyintézési díjat számít fel, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.

A felszámítható díj érintett adatonként bruttó 1.000.- Ft.

2.    Helyesbítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt megküldi az Adatkezelőnek, a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

3.    Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
 5. a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4.    Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az Adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);
 2. ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
 4. ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az érintett, vagy az Adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

 Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő nem végez. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja az Adatkezelő.

5.    Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak a közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen.

Az érintett tiltakozását a telefonos megkeresés esetén szóban, míg az elektronikus tájékoztató levél küldése esetén a levélben biztosított tájékoztatás alapján az ott szereplő linkre kattintva közölheti. A marketingtevékenységhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységgel szembeni tiltakozás bejelentését követően az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat. Az adatkezelési szabályok betartása céljából végzett adatkezelési tevékenységgel szembeni tiltakozás esetén a 

Amennyiben a válaszban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

6.    Panasz

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

7. Adathordozhatósághoz való jog

A közvetlen üzletszerzés céljából az Adatkezelő nem kezel az érintettektől által a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatot.

8. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az érintettnek vagy másnak az Adatkezelő kárt okozna, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az igényérvényesítés módja

1.    Adatkezelő megkeresése

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először az Adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén közölheti annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.