Google+ Youtube Instagram

Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató az alábbira kattintva is megtekinthető, pdf formátumban: Adatkezelési szabályzat letöltése

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Tisztelt Érdeklődő / Regisztráló!

Kérjük, hogy a www.ravak.hu vagy a www.ravaklojalitasprogram.hu oldalon (a továbbiakban „weboldalak”) történő személyes adatai megadása előtt az alábbi adatkezelési tájékoztatót (www.ravak.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato) figyelmesen olvassa el, és annak alapján döntsön személyes adatai megadásáról, illetve a regisztrációja véglegesítéséről.

A weboldalakon három különböző helyen kerülhet sor személyes adatai megadására:

  • hírlevél feliratkozás / regisztráció
  • élettartam garanciára történő regisztráció és
  • RAVAK lojalitás program regisztráció

A könnyebb átláthatóság érdekében táblázatos formában foglaljuk össze az általunk végzett adatkezelések főbb ismérveit, az Ön azzal kapcsolatos jogait, igényérvényesítési lehetőségeit.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alább megadott elérhetőségekeink valamelyikén.

Kérjük továbbá, hogy a már megadott személyes adatait érintő kérdése esetén lehetőség szerint írásban (postai levél vagy e-mail útján) küldje meg kérdését, és egyben adja meg az Ön azonosításához szükséges adatokat is, valamint az elérhetőséget (postai cím, e-mail cím), ahova válaszunkat várja.

Hírlevélhez FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLODÓ adatkezelés

HÍRLEVÉL LEIRATKOZÁSHOZ kapcsolódó adatkezelés (Robinson Lista)

Élettartam garanciához kapcsolódó adatkezelés

RAVAK LOJALITÁS PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

Adatkezelő

 

(azaz aki jogosult a megadott személyes adatait érintő döntések meghozatalára)

 

név: RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

cégjegyzékszám: 01-09-679695

(a továbbiakban: „Ravak”)

Elérhetőségek:

postai levelezési cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

e-mail postafiók: info@ravak.hu

telefonszám: +36 1 223 1315

weboldal: www.ravak.hu

weboldal: www.ravaklojalitasprogram.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.ravak.hu/adatvedelem

 

Adatkezelés célja

 

(azaz, milyen cél érdekében kezeljük a számunkra megadott személyes adatait)

 

 

Az adatkezelő (Ravak) direkt marketing tevékenységének folytatása, azaz reklámkiadványaink, hírleveleink, aktuális ajánlataink nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail, sms, mms, stb.) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.

 

 

A direkt marketing célú megkeresésekre adott hozzájárulások visszavonásának rögzítése, és a visszavont személyeknek a hírlevél adatbázisból törölt adatainak külön listán kezelése annak érdekében, hogy ismételt hozzájárulás megadásáig direkt marketing megkereséssel ne keressük őket.

 

Az „élettartam garancia” ajánlat aktiválása és a garanciális igények kezelése.

 

A RAVAK lojalitás program akcióban történő részvétel biztosítása, az akció keretében beváltható jutalmak kézbesítése.

Adatkezelési nyilvántartási szám

 

(Az adatkezelésünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentettük, azt a hatóság a feltüntetett számon nyilvántartásba vette.)

 

NAIH-99986/2016.

NAIH-99987/2016.

NAIH-99988/2016.

NAIH -  121625/2017

 

Az adatkezelés jogalapja

 

(azaz, milyen felhatalmazás / jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait)

 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.

 

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.

 

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

 

https://www.ravak.hu/hu/hirlevel-regisztracio

 

A hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozással, illetve adatai törlése iránti kérelemmel együtt tudja megadni.

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

 

https://www.ravak.hu/hu/elettartam-garancia-kadakra

 

 

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.

 

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

 

http://www.ravaklojalitas.hu/regisztracio

 

Hozzájárulás visszavonását követő esetleges adatkezelés

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján meghatározott körülmények fennállása esetén jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait azt követően is kezelni, hogy Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy a további adatkezelésre

 

a) a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a saját avagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

 

kerül sor, és a fenti érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, azaz, amennyiben a további adatkezelés nem okoz Önnek nagyobb sérelmet, mint számunkra a további adatkezelés elmaradása.

 

 

Kezelt személyes adatok köre

 

(azaz, melyek azok a személyes adatok, amelyeket kezelünk)

 

 

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), tevékenységi terület

 

opcionálisan megadható: cégnév, telefonszám

 

 

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), tevékenységi terület

 

 

opcionálisan megadható: cégnév, telefonszám

 

 

kád típusa, kád szériaszáma, vásárlás időpontja és helye, a kád telepítésének helye (irányítószám, település, utca, házszám), regisztráló tulajdonos vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, halálának időpontja, a kád feletti tulajdonjoga megszűnésének időpontja.

 

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám

 

Adatkezelés időtartama

 

(azaz, mennyi ideig kezeljük az adatait, mikor töröljük azokat)

 

 

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről.

 

A hírlevélre történő ismételt feliratkozásig vagy a leiratkozás visszavonásáig.

 

A regisztráció során megadott személyes adatait az élettartam garancia időtartama alatt, azaz az Ön halálának időpontjáig, illetve az arról való értesülésünkig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 100 évig, illetve addig kezeljük, amíg adatai törlését, regisztrációja visszavonását nem kéri.

 

 

A regisztráció során megadott személyes adatait az akció időtartama alatt és azt követően az akció keretében beváltott jutalmak kézbesítéséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig, illetve mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

 

Adatfeldolgozó

 

(azaz azon személyek, cégek, amelyek a megadott adatok kapcsán műveletet jogosultak végezni)

 

 

név: Klikkmánia Kft.

székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 8.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok rögzítése, a Ravak hírlevél címlistájára.

 

 

 

 

 

 

 

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

név: Klikkmánia Kft.

székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 8.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok leiratkoztatása (Ravak hírlevél címlistájáról eltávolítás).

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

név: Klikkmánia Kft.

székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 8.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok rögzítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

név: Maxxon Reklám Kft.

székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.

adatfeldolgozási tevékenység: az adatkezelő által szervezett akció feltételeinek ellenőrzése, az akció keretében beváltott jutalmak kézbesítése. Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok rögzítése.

 

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) Minicrm nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

 

 

 

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.

 

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

 

 

Adatbiztonság

 

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

 

 

Munkatársainkat és az adatfeldolgozásban közreműködő személyeket felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére. Az adatokhoz való hozzáférés külön azonosító kód / jelszó alapján lehetséges, a jogosulatlan hozzáférések információ technológiai eszközök révén visszakereshetőek. Az aktuális adatbázisokról rendszeresen (havi gyakorisággal) biztonsági másolatot készítünk.

 

 

Az Ön jogai

 

1.    Tájékoztatás kérése:

 

A táblázat első sorában megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet az alábbiak tekintetében: az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, az adatvédelmi incidens (azaz kifogásolt jogsértés) körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, továbbá – a személyes adatai esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapja és címzettje.

 

A tájékoztatást a kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett, ezért szóban előterjesztett kérelem esetén kérjük, hogy külön jelezze, ha válaszunkat írásban kéri.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértést nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. A sikertelen ismételt kérelem díj: 1000,- Ft.

 

2.    Személyes adatai helyesbítésének kérése

 

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

 

3.    Személyes adatainak törlése

 

A kezelt személyes adatot töröljük, ha

a)    kezelése jogellenes;

b)    Ön a személyes adata(i) törlését kéri;

c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)    azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

4.    Személyes adatainak zárolása

 

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetjük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

5.    Tiltakozás

 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen ha

-         úgy ítéli meg, hogy a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés esetét kivéve az adatkezelést kizárólag a saját érdekünkben, saját vagy más jogos érdekének érvényesítése érdekében végezzük;

-         úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak,

-         erre Önt valamely jogszabály a fentieken túl feljogosítja.

 

Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személyazonosságát kétséget kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ. Ez esetben a kézbesítés esetleges sikertelenségéért felelősségünket kizárjuk.

 

Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

 

 

Kártérítés, sérelemdíj

 

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

 

Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

 

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

 

Igényérvényesítés módja

 

 

Hogyan érvényesítheti fenti jogait, igényeit?

 

 

1.    Adatkezelő megkeresése

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

 

A NAIH elérhetőségei:

 

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

3.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2017. május 26. RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
adatkezelő