Youtube Instagram

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Tisztelt Érdeklődő / Regisztráló!

Kérjük, hogy a www.ravak.hu oldalon (a továbbiakban „weboldal”) történő személyes adatai megadása előtt az alábbi adatkezelési tájékoztatót (www.ravak.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato) figyelmesen olvassa el, és annak alapján döntsön személyes adatai megadásáról, illetve a regisztrációja véglegesítéséről.

A weboldalakon három különböző helyen kerülhet sor személyes adatai megadására:

  • hírlevél feliratkozás / regisztráció
  • élettartam garanciára történő regisztráció 
  • garanciális ügyintézés 

A könnyebb átláthatóság érdekében táblázatos formában foglaljuk össze az általunk végzett adatkezelések főbb ismérveit, az Ön azzal kapcsolatos jogait, igényérvényesítési lehetőségeit.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alább megadott elérhetőségekeink valamelyikén.

Kérjük továbbá, hogy a már megadott személyes adatait érintő kérdése esetén lehetőség szerint írásban (postai levél vagy e-mail útján) küldje meg kérdését, és egyben adja meg az Ön azonosításához szükséges adatokat is, valamint az elérhetőséget (postai cím, e-mail cím), ahova válaszunkat várja.

Hírlevélhez FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLODÓ adatkezelés

HÍRLEVÉL LEIRATKOZÁSHOZ kapcsolódó adatkezelés (Robinson Lista)

Élettartam garanciához kapcsolódó adatkezelés

Szervizhez és panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelő

 

(azaz aki jogosult a megadott személyes adatait érintő döntések meghozatalára)

 

név: RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 1. 

cégjegyzékszám: 01-09-679695

(a továbbiakban: „Ravak”)

Elérhetőségek:

postai levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Mester utca 1. 

e-mail postafiók: info@ravak.hu

telefonszám: +36 1 223 1315

weboldal: www.ravak.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.ravak.hu/hu/499.adatvedelem

 

Adatkezelés célja

 

(azaz, milyen cél érdekében kezeljük a számunkra megadott személyes adatait)

 

 

Az adatkezelő (RAVAK) direkt marketing tevékenységének folytatása, azaz reklámkiadványaink, hírleveleink, aktuális ajánlataink nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail, sms, mms, stb.) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.

 

 

A direkt marketing célú megkeresésekre adott hozzájárulások visszavonásának rögzítése, és a visszavont személyeknek a hírlevél adatbázisból törölt adatainak külön listán kezelése annak érdekében, hogy ismételt hozzájárulás megadásáig direkt marketing megkereséssel ne keressük őket.

 

Az „élettartam garancia” ajánlat aktiválása és a garanciális igények kezelése.

 

A megadott adatok kezelésének célja a RAVAK által a forgalmazott termékekre vállalt jótállási kötelezettség teljesítése, a termékek gyors javításának lehetővé tétele, a vásárlói panaszok megválaszolása. 

Adatkezelési nyilvántartási szám

 

(Az adatkezelésünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentettük, azt a hatóság a feltüntetett számon nyilvántartásba vette.)

 

NAIH-99986/2016.

NAIH-99987/2016.

NAIH-99988/2016.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

(azaz, milyen felhatalmazás / jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait)

 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.

 

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.

 

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

 

https://www.ravak.hu/hu/hirlevel-regisztracio

 

A hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozással, illetve adatai törlése iránti kérelemmel együtt tudja megadni.

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

 

https://www.ravak.hu/hu/elettartam-garancia-kadakra

 

 

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre. 

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

https://www.ravak.hu/hu/garancialis-ugyintezes 

 

Hozzájárulás visszavonását követő esetleges adatkezelés

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait azt követően is kezelni, hogy Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, abban az esetben, ha a további adatkezelés

a)     a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából,

b)     az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt

c)    a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, vagy

d)   olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Kezelt személyes adatok köre

 

(azaz, melyek azok a személyes adatok, amelyeket kezelünk)

 

 

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), tevékenységi terület

 

opcionálisan megadható: cégnév, telefonszám

 

 

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), tevékenységi terület

 

 

opcionálisan megadható: cégnév, telefonszám

 

 

kád típusa, kád szériaszáma, vásárlás időpontja és helye, a kád telepítésének helye (irányítószám, település, utca, házszám), regisztráló tulajdonos vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, halálának időpontja, a kád feletti tulajdonjoga megszűnésének időpontja.

 

Vezetéknév, keresztnév, emailcím, telefonszám, lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a termék elhelyezésének címe, vásárolt termék megnevezése, termék gyártási száma, vásárlás időpontja, vásárlás helye, vásárolt termék ára.

 

Adatkezelés időtartama

 

(azaz, mennyi ideig kezeljük az adatait, mikor töröljük azokat)

 

 

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről.

 

A hírlevélre történő ismételt feliratkozásig vagy a leiratkozás visszavonásáig.

 

A regisztráció során megadott személyes adatait az élettartam garancia időtartama alatt, azaz az Ön halálának időpontjáig, illetve az arról való értesülésünkig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 100 évig, illetve addig kezeljük, amíg adatai törlését, regisztrációja visszavonását nem kéri.

 

 

A RAVAK a megadott személyes adatokat a bejelentéstől számított 2 évig kezeli, a termékekre, illetve a javításra vonatkozó szavatossági igények határidejével arányos módon. 

 

Adatfeldolgozó

 

(azaz azon személyek, cégek, amelyek a megadott adatok kapcsán műveletet jogosultak végezni)

 

 

név: RAVAK Hungary Kft.

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok rögzítése, a Ravak hírlevél címlistájára.

 

 

 

 

 

 

 

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

név: RAVAK Hungary Kft.

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok leiratkoztatása (Ravak hírlevél címlistájáról eltávolítás).

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

név: RAVAK Hungary Kft. 

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok rögzítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

 név: RAVAK Hungary Kft. 

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerében az Ön által megadott adatok rögzítése.

név: MiniCRM Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.,

adatfeldolgozási tevékenység: Az adatkezelő (Ravak) MiniCRM nevű CRM rendszerének szolgáltatása.

 

 

Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

 

 

 

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.

 

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

 

 

Adatbiztonság

 

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

 

 

Munkatársainkat és az adatfeldolgozásban közreműködő személyeket felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére. Az adatokhoz való hozzáférés külön azonosító kód / jelszó alapján lehetséges, a jogosulatlan hozzáférések információ technológiai eszközök révén visszakereshetőek. Az aktuális adatbázisokról rendszeresen (havi gyakorisággal) biztonsági másolatot készítünk.

 

 

Az Ön jogai

 

1.    Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

 

A táblázat első sorában megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

a)     az adatkezelés céljai,

b)     az érintett személyes adatok kategóriái,

c)     címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,

d)     a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,

e)     személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás

f)       panasz benyújtásának jogáról,

g)     arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett, ezért szóban előterjesztett kérelem esetén kérjük, hogy külön jelezze, ha válaszunkat írásban kéri.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértést nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. A sikertelen ismételt kérelem díj: 1000,- Ft.

 

2.    Személyes adatai helyesbítésének kérése

 

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

 

3.    Személyes adatainak törlése

 

A kezelt személyes adatot töröljük, ha

a)     kezelése jogellenes;

b)     Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     Ön tiltakozik az adatkezelés ellen

d)     az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;

e)     a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait kérésére, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.    Személyes adatainak zárolása

 

 Törlés helyett korlátozzuk személyes adatai kezelését az alábbi esetekben:

a)     ha Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig a RAVAK az adatok helyességét ellenőrzi);

b)     ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

c)     ha a RAVAK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.

d)     ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az Ön, vagy a RAVAK jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a RAVAK előzetesen tájékoztatja Önt.

5.    Tiltakozás

 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen ha

-        úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak,

 

Ezen túlmenően, a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végezett adatkezeléssel szemben, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

-  

 

Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személyazonosságát kétséget kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ. Ez esetben a kézbesítés esetleges sikertelenségéért felelősségünket kizárjuk.

 

Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

 

6.    Panasz

 Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

 

7. Adathordozhatósághoz való jog

Kérése alapján a RAVAK az Önre vonatkozó, Ön által a RAVAK rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldi Önnek

 

Kártérítés, sérelemdíj

 

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

 

Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

 

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

 

Igényérvényesítés módja

 

 

Hogyan érvényesítheti fenti jogait, igényeit?

 

 

1.    Adatkezelő megkeresése

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) panaszt benyújtani. 

A NAIH elérhetőségei:

 

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

3.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2018. április 5. RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
adatkezelő

TÁJÉKOZTATÓ A 'SÜTIK' HASZNÁLATÁRÓL - www.ravak.hu 

Mi a süti?

  • A „süti” egy olyan információ, amelyet a számítógép a merevlemezén tárol, és amely nyilvántartja a weboldalon végzett navigálást, így amikor újra meglátogatja az adott webhelyet, akkor az személyre szabott lehetőségeket jeleníthet meg az utolsó látogatásáról eltárolt információk alapján. A sütik felhasználhatók forgalomelemzési, hirdetési és marketing célokra is.
  • Csaknem minden webhely használ sütiket, ezek azonban nem ártalmasak az Ön rendszerére nézve. Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg.

Hogyan használjuk a sütiket?

  • A sütiket két célra használjuk:

- A segítségükkel nyomon követjük, hogyan használja Ön a webhelyünket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan használja a webhelyünket, és hogy kövessük az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ez segít minket a webhely és szolgáltatásaink fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján; és

- a sütik továbbá segítenek nekünk, hogy olyan információkat jelenítsünk meg az Ön számára, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ez remélhetőleg lecsökkenti azt az időt, amelyet végeláthatatlan oldalak böngészésével kell töltenie, és lehetővé teszi, hogy gyorsabban megtalálja az érdeklődésének megfelelő információkat oldalunkon.

  • A sütik lehetnek:

- Munkamenetre vonatkozó sütik: ezeket csak webes munkamenet alatt tárolja a számítógép, és automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor – általában névtelen munkamenet-azonosítót tárolnak, amely lehetővé teszi, hogy böngészhessen egy webhelyet anélkül, hogy be kellene jelentkeznie az egyes oldalakra, de nem gyűjtenek információkat az Ön számítógépéről; vagy

- Állandó sütik: az állandó sütiket a számítógép fájlokként tárolja és a webböngésző bezárása után is megmaradnak. A sütiket olvashatja az azokat létrehozó webhely, amikor ismét meglátogatja a webhelyet. Az állandó sütiket a Google Analytics szolgáltatáshoz és a személyre szabáshoz (lásd alább) használjuk.

  • A sütik a következő kategóriákba sorolhatók:

- Szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a webhely hatékony használatához, ezért nem kapcsolhatók ki. Ezen sütik nélkül a webhelyünkön elérhető szolgáltatások nem használhatók. Ezek a sütik nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amelyek marketingre vagy annak elemzésére lehetne használni, hogy Ön merre járt az interneten.

- Teljesítményfigyelő sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk teljesítményét. Például lehetővé teszik számunkra, hogy kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a webhely legnépszerűbb részeit.

- Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen az Ön választásaira (például felhasználónév, nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik), és jobb szolgáltatásokat nyújtson. A segítségükkel biztosíthatunk például az Ön által használt szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket vagy frissítéseket. Ezen sütik segítségével megjegyezhetők például a szövegmérete, a betűtípusra és a weboldalak egyéb testreszabható részeivel kapcsolatos, Ön által elvégzett módosítások. emellett előfordulhat, hogy szükség van rájuk az Ön által kért szolgáltatások biztosításához, ilyen például a videók megtekintése vagy a hozzászólások írása egy blogon. Az ezen sütik által gyűjtött információk rendszerint névtelenítettek.

- Személyre szabási sütik: Ezek a sütik segít abban, hogy bemutassuk Önnek a a termékeinkre vonatkozó azon információkat, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ezek a sütik állandók (mindaddig, amíg regisztrációval rendelkezik nálunk), és azt eredményezi, hogy amikor bejelentkezik vagy visszatér a webhelyre, akkor olyan termékinformációkat láthat, amelyek hasonlóak a böngészés során korábban megtekintettekhez.

Google Analytics (Google Tag Manager) – Google beállítás 

id – identification number - 10 év

sid - session id – böngésző bezárásáig 

mobile – mobil nézet - 3 hónap

favorites_product – kedvenc termékek (https://www.ravak.hu/hu/kedvencek) - 3 hónap